Koja je prosječna dubina oceana?

Koja je prosječna dubina oceana?

Prosječna dubina oceana iznosi oko 3.700 metara. Radi se o ogromnoj količini morske vode, obzirom da oceani i mora pokrivaju 71% našeg planeta. Najdublji dio oceana naziva se Challenger Deep i nalazi se ispod zapadnog Tihog oceana na južnom kraju Marijanskog jarka koji prolazi nekoliko stotina kilometara jugozapadno od američkog teritorijalnog otoka Guama. Challenger Deep […]

više

Staklenički plin

Najzastupljeniji i najjači staklenički plin je vodena para (efektu staklenika doprinosi 36-72%). Vodenu paru slijedi ugljikov dioksid (9-26% doprinosta efektu staklenika), metan (4-9%) i ozon (3-7%). Ukupni rezultat nazočnosti stakleničkih plinova je podignuta temperatura atmosfere, zbog čega je taj učinak odgovoran za održavanje života na Zemlji. Bez stakleničkih plinova, Zemlja bi u prosjeku bila za […]

više