razlike između potoka i rijeka

Koja je razlika između potoka i rijeke?

geografski rječnik

Ne postoji stroga granice između potoka i rijeka. Česta su različita razmišljanja, pa čak i polemike stručnjaka, gdje postaviti granicu između potoka i rijeka – gdje potok završava, a rijeka počinje. Ovisno o regiji i kulturi, nazivi i karakteristike vodenih tokova mogu varirati. Manje-više smo složni da razlika između potoka i rijeke leži u veličini, širini, protoku vode, geografskom položaju i funkcijama koje obavljaju.

Prema veličini, potok je manji i uži vodeni tok. Obično je uskog korita i može biti tako mali da ga ljudi mogu preskočiti. Rijeka je znatno veća i šira u usporedbi s potokom. Rijeke mogu biti ogromne i duboke te se ne mogu lako preći bez pomoći mostova, skela ili čak trajekata.

Prema protoku vode, potoci obično imaju manji protok vode i manje količine vode u usporedbi s rijekama. Rijeke imaju značajno veći protok vode i obično nose znatno više vode.

Prema geografskom položaju, potoci često izviru iz manjih izvora ili planinskih područja i teku nizbrdo prema većim vodama. Rijeke se protežu na širem geografskom području i obično se ulijevaju u oceane, mora ili druga veća jezera.

Prema funkciji, potoci često imaju lokalnu važnost i koriste se za lokalne potrebe poput navodnjavanja ili kao izvor pitke vode. Rijeke imaju šire gospodarske i prometne funkcije. Koriste se za plovidbu, opskrbu vodom većih gradova i industrijskih kompleksa te za proizvodnju energije putem hidroelektrana.

Prema hidrološkom ciklusu, potoci često predstavljaju početak hidrološkog ciklusa, prikupljajući padavine i otapajući snijeg na višim planinskim područjima. Rijeke prenose tu vodu nizvodno, a zatim je ispuštaju u veća vodna tijela, čime se zatvara hidrološki ciklus.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)