kota - definicija

Kota

geografski rječnik

Općenito gledajući, kota je vertikalna udaljenost točke na površini tla od određene referentne plohe.

Pojam kota ima nekoliko značenja. Najčešće je prisutan na geografskim i topografskim kartama gdje označava najkraću okomitu udaljenost neke točke na Zemljinoj površini od srednje razine mora. Ako su kote označene na terenima ispod morske razine (u depresijama), one će nositi negativan predznak (npr. Dolina smrti, – 86 m). S druge strane, kote dubina oceana, mora ili jezera bit će prikazane pozitivnim brojevima (npr. Challenger Deep – Marijanska brazda, 10,984 m).

Ponekad se pojam kota upotrebljava za naziv nekih geografskih položaja, najčešće vrhove brda, koji nemaju posebno ime ili im je ono slabo poznato (npr. Kota 304). Uz takav naziv najčešće dolazi i kraći opis (npr. sjeveroistočno od nekog sela, na 15 km udaljenosti i dr.), obzirom da i na malom području može biti više kota iste visine.

Pojam kota dolazi od francuske riječi cote, koja pak dolazi iz latinskog quota što označava „kolika“ ili „u kolikom broju“.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)